pierwsza pomoc Tczew

Zgodnie z wymaganiem Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym firma Haser proponuje państwu szkolenia z pierwszej pomocy, które swoim programem obejmują następującą problematykę:

 • ocena sytuacji oraz stopnia zagrożenia
 • zabezpieczenie miejsca wypadku
 • efektywne wezwanie pomocy
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • postepowanie przy omdleniach
 • postepowanie po oparzeniach
 • postepowanie po zadławieniach
 • postepowanie po urazach
 • postepowanie w przypadku krwotoków
 • postępowanie w przypadku złamań
 • postępowanie w przypadku zatruć
 • postępowanie w przypadku udaru cieplnego

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników są zwolnione z VAT.

Szkolenia pierwsza pomoc Tczew, woj. pomorskie